Zobacz

             

 

        

                

W ramach naszej witryny stosujemy pliki
cookies. KorzystajÄ…c z witryny wyraĹĽasz
zgodÄ™ na ich uĹĽywanie zgodnie z politykÄ…
plików Cookies
 

Informacja dla rodziców

wymagania edukacyjne z przedmiotów teoretycznych


 PSM I st. im. Fryderyka Chopina to szczególna placówka w OleĹ›nicy. 

MisjÄ… szkoĹ‚y jest : 

„Tworzenie dobrego klimatu i przyjaznej atmosfery w celu  ksztaĹ‚towania  wraĹĽliwoĹ›ci na piÄ™kno i estetykÄ™ artystycznÄ… u dzieci i mĹ‚odzieĹĽy. DziaĹ‚ania szkoĹ‚y prowadzÄ… w kierunku ksztaĹ‚cenia Ĺ›wiadomych odbiorców sztuki, a wybranych uczniów przygotowujemy do kontynuacji nauki w szkoĹ‚ach muzycznych wyĹĽszego stopnia.”
 

Wprowadzamy dzieci i mĹ‚odzieĹĽ w fascynujÄ…cy  Ĺ›wiat muzyki poprzez indywidualnÄ… naukÄ™ gry na instrumentach oraz udziaĹ‚ dzieci w zespoĹ‚ach muzycznych takich jak chór i orkiestra dzieciÄ™ca, zespoĹ‚y: akordeonowy, perkusyjny, gitarowy, big – band i inne.

Atutem naszej szkoły jest:

- doskonale wykształcona kadra pedagogiczna,

- ksztaĹ‚cenie dzieci wyĹ‚Ä…cznie w sposób zindywidualizowany,

- bardzo dobrze wyposaĹĽona baza dydaktyczna,

- bogate instrumentarium. 

WizytówkÄ… naszej szkoĹ‚y sÄ… liczni absolwenci kontynuujÄ…cy ksztaĹ‚cenie w szkoĹ‚ach artystycznych II stopnia i akademiach muzycznych oraz wyksztaĹ‚cona u nas na przestrzeni prawie 50 lat rzesza melomanów, miĹ‚oĹ›ników muzyki artystycznej.

Realizujemy słynne powiedzenie Andre Liege:

„Ludzie sÄ… jak kwiaty, stworzeni do tego, aby siÄ™ rozwijać…”

Zapraszam wszystkich chÄ™tnych do nauki w naszej szkole 

Monika MikuĹ›-MachaĹ‚a    

Dyrektor szkoły


 

 

brak wpisów
brak terminów
ul. Matejki 19
56-400 Oleś?nica
szko-muz@wp.pl