Chór

Chór Cantabile prowadzony przez p. Beatę Krzenciessę, ma próby w poniedziałki lub piątki w godz. 15:50 do 17:25. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach raz w tygodniu.

Content is available only for registered users. Please login or register

Dodaj komentarz