Do pobrania

 

komunikat KORONAWIRUS

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 14.10.2019 r.
  • 02-03.01.2020 r.
  • 12.06.2020 r.

 

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW  5,00 zł/mc

30 9584 0008 2001 0014 0940 0001

Tytułem :   …………………….…..  (imię i nazwisko dziecka) darowizna na rzecz Rady Rodziców

 

DAROWIZNA NA SZKOŁĘ    35,00 zł/mc

92 1010 1674 0092 6313 9134 0000

Tytułem :  darowizna na cele statutowe szkoły

 

Dodaj komentarz