Do pobrania

Rodzice uczniów szkoły proszeni są o zapoznanie się z :

Wymagania Edukacyjne 2016/2017

Wykaz godzin i przedmiotów obowiązkowych dla uczniów PSM I st.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 14 października 2016r.
  • 31 października 2016r.
  • 2 maja 2017r.
  • 16 czerwca 2017r.

Dodaj komentarz