Do pobrania

 

Rodzice uczniów szkoły proszeni są o zapoznanie się z :

Wymagania Edukacyjne 2017/2018

Ocenianie z kszt. słuchu i audycji

Plan Zajęć 2017/2018

Wykaz Pedagogów PSM

Wykaz godzin i przedmiotów obowiązkowych dla uczniów PSM I st.

 

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 31 października 2017r.
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r
  • 1 czerwca 2018r.

Dodaj komentarz