Do pobrania

 

Rodzice uczniów szkoły proszeni są o zapoznanie się z :

Wymagania Edukacyjne 2018/2019

Ocenianie z kszt. słuchu i audycji

Wykaz godzin i przedmiotów obowiązkowych dla uczniów PSM I st.

 ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO OCENIANIA

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 2.11.2018 r.
  • 29.04.2019 r.
  • 30.04.2019 r.
  • 2 maja 2019 r.

Dodaj komentarz