O szkole

ZESPOŁY SZKOLNE

Uczniowie szkoły muzycznej rozwijają swoje zdolności podczas zajęć zespołów muzycznych, które obowiązkowe są dla uczniów klas IV – VI/6 oraz III – IV/4.
Szkoła oferuje możliwość udziału w zespołach:
Chór Cantabile – prowadzony przez p. Mirosławę Jura – Żegleń, ma próby we wtorek lub piątek w godz. 15:50 do 17:25. Uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach raz w tygodniu.
Orkiestra smyczkowa – prowadzona przez p. Joannę Litwinienko, ma próby w czwartek w godz. 15:50 do 17:25.
Zespół instrumentalny /akordeonowy/ – prowadzony przez p. Danutę Jabłońską, a próby odbywają się w środę w godz. 15:50 do 17:30.
Zespół instrumentalny /rozrywkowy/ – prowadzi w czwartek p. Aleksander Bobrowicz w godz. 18:30 do 20:00.
Zespoły instrumentalne / gitarowe/ – prowadzi p. Beata Kurdybacha

 

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

♪  Akordeonie

♪  Flecie poprzecznym

♪  Fortepianie

♪  Gitarze

♪  Instrumentach perkusyjnych: ksylofonie, wibrafonie, marimbie, perkusji, kotłach, kongach, werblu i innych

♪  Klarnecie

♪  Saksofonie

♪  Skrzypcach

♪  Trąbce

♪  Wiolonczeli

 

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy jest szkołą publiczną, dla której organem prowadzącym jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Centrum Edukacji Artystycznej.

 

Szkoła prowadzi kształcenie:

  • w cyklu 6 – letnim dla dzieci, które ukończyły 6 lat i nie przekroczyły 10 roku życia
  • w cyklu 4 – letnim dla dzieci, które ukończyły 10 lat i nie przekroczyły 16 roku życia

 

Uczniów klas w cyklu 6 – letnim obowiązują w tygodniu następujące zajęcia:

 

Zajęcia grupowe:♫ Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (wszystkie klasy)
♫ Rytmika – 1 raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny (klasy: 1- 3)
♫ Audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu – 1 godzina (klasy: 4 – 6)
♫ Chór, orkiestra, Zespół akordeonowy, Big – Band – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (klasy: 4 – 6)
Zajęcia indywidualne:Nauka na instrumencie głównym w cyklu 6-letnim odbywa się dwa razy w tygodniu po 30 min w klasach 1-3, a po 45 min w klasach IV – VI.
Nauka na instrumencie dodatkowym – fortepianie rozpoczyna się w klasie V dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian – raz w tygodniu po 30 min.

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

KLASA

1

2

3

4

5

6

Liczba godzin tygodniowo

Instrument główny

1 1/3

1 1/3

1 1/3

2

2

2

Fortepian dodatkowy

2/3

2/3

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

2

2

Rytmika

1

1

1

Audycje muzyczne

1

1

1

Chór, orkiestra lub zespół

2

2

2

 

Uczniów klas cyklu 4 – letniego obowiązują w tygodniu następujące zajęcia:

 

Zajęcia grupowe:♫ Kształcenie słuchu – 2 razy w tygodniu po 1 godzinie (wszystkie klasy)
♫ Audycje muzyczne – 1 raz w tygodniu – 1 godzina (klasy: II – IV)
♫Chór, orkiestra lub Zespół – 1 raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin lekcyjnych (klasy: II – IV)Zajęcia indywidualne:Nauka na instrumencie głównym w cyklu 4-letnim odbywa się dwa razy w tygodniu po 45 min.
Nauka na instrumencie dodatkowym – fortepianie rozpoczyna się w klasie III dla tych uczniów, którzy grają na innym instrumencie niż fortepian – raz w tygodniu po 30 min.

 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne

KLASA

I

II

III

IV

Liczba godzin tygodniowo

Instrument główny

2

2

2

2

Fortepian dodatkowy

2/3

2/3

Kształcenie słuchu

2

2

2

2

Audycje muzyczne

1

1

1

Chór, orkiestra lub zespół

2

2

2

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych od poniedziałku do piątku.W szkole funkcjonuje wypożyczalnia instrumentów muzycznych oraz biblioteka szkolna.