INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Posted on Posted in Aktualności, Bez kategorii

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Wyjątkowo w bieżącym roku szkolnym nie odbędzie się oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego. Uczniowie zgłaszają się na zajęcia teoretyczne zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej planem lekcji (zakładka „dla rodzica”).

Poniżej planu lekcji zamieszczony jest podział uczniów na grupy oraz przydział  ucznia do nauczyciela na fortepian dodatkowy i akompaniament.

Plan lekcji teorii może podlegać zmianom w ciągu września, po ustabilizowaniu się sytuacji w szkołach oświatowych w naszym powiecie i po uwzględnieniu uwag rodziców i uczniów.

Zajęcia indywidualne uczniowie klas I/6 i I/4 ustalają 01.09.2020 r. z nauczycielami instrumentu  wg harmonogramu zamieszczonego w tabelce poniżej.

Dla uczniów pozostałych klas zajęcia indywidualne z instrumentu nauczyciele ustalą telefonicznie.

 

lp. Nazwisko i imię nauczyciela Sala Godzina
1 BOBROWICZ ALEKSANDER Aula 16:00-18:00
2 GÓRECKA BARBARA 31
3 HUK TOMASZ 22
4 JABŁOŃSKA DANUTA 3
5 KASZKOWIAK ALICJA 30
6 KOZIEŁ MARCIN czwartek 03.09.2020 r. 

Sala 4

7 KURDYBACHA BEATA 27
8 LEWANDOWSKI ROBERT Aula
9 LITWINIENKO JOANNA 24
10 MAZUR PAULINA środa 02.09.2020 r.

Sala 6

11 PAWŁOWSKA AGNIESZKA środa 02.09.2020 r.

Sala 4

12 RYCHLEWSKA ZDZISŁAWA 29
13 SPYCHAŁA PAWEŁ 6
14 STĘPIEŃ-WŁUCZKOWSKA EWA 16
15 WIENCIERZ MARCIN Biblioteka – parter
16 WZOREK MAŁGORZATA środa 02.09.2020 r.

Sala 1

17 ZAWISZA EMILIA środa 02.09.2020 r.

Sala 31

 

Dla uczniów pozostałych klas zajęcia indywidualne z instrumentu oraz fortepianu dodatkowego nauczyciele ustalą telefonicznie.

 

Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie poniższych wytycznych:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce za pomocą automatycznego dyspensera ustawionego przy wejściu do szkoły.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  1. 1 opiekun z dzieckiem,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie mają obowiązek przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 

INFORMACJA W SPRAWIE PODRĘCZNIKÓW, KTÓRE NALEŻY ZAKUPIĆ WE WŁASNYM ZAKRESIE:

klasa cykl sześcioletni
I L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka 1” ; Wydawnictwo EUTERPE
II L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka 2” ; Wydawnictwo EUTERPE
III L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka 3” ; Wydawnictwo EUTERPE
IV – L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka 4” ; Wydawnictwo EUTERPE

– A. Kreiner-Bogdańska – „W krainie muzyki”; Wydawnictwo PWM

 

klasa cykl czteroletni
I L. Florek, I. Tomera-Chmiel, T. Stachak – „Nasza muzyka 2” ; Wydawnictwo EUTERPE
II – T. Stachak, L. Florek, I. Tomera-Chmiel– „Nowy solfeż” ; Wydawnictwo EUTERPE

– A. Kreiner-Bogdańska – „W krainie muzyki”; Wydawnictwo PWM

 

 

Dodaj komentarz