Jubileusz 50 – lecia PSM I st im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy

5 listopada 2015 r. oleśnicka szkoła muzyczna obchodziła swój Jubileusz 50- lecia prowadzenia działalności edukacyjnej i artystycznej w Oleśnicy.

Z tej okazji w sali MOKiS odbyły się główne uroczystości , w których swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Daniel Rewers oraz Pani dr Sylwia Świsłocka – Karwot starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej regionu dolnośląskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych: burmistrzowie miasta Oleśnicy Pan Michał Kołaciński i Jarosław Sadowski, starosta powiatu Pan Wojciech Kociński, dyrektorzy oleśnickich instytucji kultury i oświaty Panie Anna Zasada, Grażyna Dłubakowska , Maria Susidko, i Małgorzata Iwańska, dyrektorzy szkół samorządowych podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dyrektorzy szkół muzycznych z regionu: Sycowa Pani Edyta Szostak – Kirzyc, Brzegu Pani Grażyna Kotecka, Oławy Pan Jacek Gąsior, Namysłowa Pan Jacek Rybitw, oleśnickie media oraz absolwenci, uczniowie i rodzice.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczął chór szkolny Cantabile, który wykonał po raz pierwszy hymn PSM I st. „ Jeśli tylko pragniesz…” do słów i muzyki J. Zameckiego.

Koncert był okazją do przypomnienia przez dyrektor M. Mikuś – Machałę krótkiej historii szkoły i złożenia podziękowań osobom, które tworzyły jej historię i tradycje, czyli Państwu Helenie i Józefowi Ostapowiczom, Tomaszowi Hukowi oraz tym, którzy dbają aktualnie o dobry wizerunek i poziom edukacji, czyli wszystkim nauczycielom.

Pan Daniel Rewers z Departamentu Szkolnictwa Artystycznego w MKiDN odczytał list gratulacyjny od Pani minister Małgorzaty Omilanowskiej dla szkoły oraz wręczył listy gratulacyjne dla nauczycieli:

Joanny Litwinienko

Barbary Góreckiej

Ewy Wolak

Danuty Jabłońskiej

Anny Pietrzak

Beaty Kurdybachy

Ewy Stępień – Włuczkowskiej

Aleksandra Bobrowicza

Marcina Kozieła

Roberta Lewandowskiego

Pani wizytator dr Sylwia Świsłocka – Karwot wręczyła nagrody dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie następującym nauczycielom:

Danucie Jabłońskiej – Nagroda I st.

Ewie Wolak – Nagroda I st.

Beacie Kurdybasze – Nagroda II st.

Annie Pietrzak – Nagroda II st.

Monice Mikuś – Machale – Nagroda II st.

Aleksandrowi Bobrowiczowi – Nagroda II st.

Robertowi Lewandowskiemu -Nagroda II st.

Marcinowi Koziełowi – Nagroda II st.

Z okazji jubileuszu zostały przyznane również medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę dla nauczycieli:

Danuty Jabłońskiej – złoty medal

Ewy Wolak – złoty medal

Aleksandra Bobrowicza – srebrny medal

Roberta Lewandowskiego – srebrny medal

Anny Pietrzak – brązowy medal

Beaty Kurdybachy – brązowy medal.

W koncercie wystąpili najmłodsi uczniowie oraz szkolne zespoły: akordeonowy i Big – Band oraz jej wybitni absolwenci : A. Pietrzak i M. Wiencierz – gitara, A. Grudzień – fortepian, A. Rodak – wiolonczela i S. Podemski – skrzypce, którzy swoje życie zawodowe związali z muzyką, a których występy zachwyciły słuchaczy. Koncert przyjęty został przez publiczność z dużym aplauzem.

Mottem przewodnim uroczystości był cytat A. Liege „ Ludzie są jak kwiaty stworzeni do tego aby się rozwijać”.

Po koncercie nauczyciele, pracownicy i zaproszeni goście spotkali się na okolicznościowym spotkaniu w auli szkoły muzycznej.

Dopełnieniem uroczystości jubileuszowych była odprawiona w bazylice mniejszej pw. św. Jana Ewangelisty w Oleśnicy w dniu 8 listopada 2015 r. o godz 12:30 msza św. w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz rodziców. Oprawę muzyczna przygotowali: orkiestra smyczkowa pod kierunkiem Joanny Litwinienko i chór Cantabile przygotowany przez Beatę Krzenciessę.

Scan0009 Scan0002Scan0003 Scan0004 Scan0005 Scan0006 Scan0007 Scan0008 Scan0010Scan0011

Scan0012 Scan0013 Scan0014

Dodaj komentarz