Monika Mikuś-Machała

Kontakt mailowy: monikateoria@o2.pl

Kontakt telefoniczny: 607 616 565


Witam,
Serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do wspólnej pracy.
Będzie to czas trudny dla nas wszystkich ale mam nadzieję, że wspólnie damy radę
pokonać pojawiające się trudności.

                                                                              Monika Mikuś-Machała

 

 

Materiały i karty pracy dla moich uczniów:

25.03.2020
1. Karta pracy nr 1 Kszt. słuchu kl. I 4
                      
2. Karta pracy nr 1 Audycje muzyczne kl. IV 6     
3. Karta pracy nr 1 Kszt. słuchu kl. IV 6                 
01-03.04.2020
4. Karta pracy nr 2 Audycje muzyczne kl. IV 6      
5. Karta pracy nr 2 Kszt. słuchu kl. I 4                     
6. Karta pracy nr 2 Kszt. słuchu kl. IV 6             
08.04.2020

7. Karta pracy nr 3 Kszt. słuchu kl. IV 6                 
8. Karta pracy nr 3 Audycje muzyczne kl. IV 6     
9. Karta pracy nr 3 Kszt. słuchu kl. I 4                       08-19.04.2020
15.04.2020
10. Karta pracy nr 4 Audycje muzyczne kl. IV 6     
11. Karta pracy nr 4 Kszt. słuchu kl. IV 6                 
12. Karta pracy nr 4 z Kszt. słuchu kl. I 4
21.04.2020         

13. Karta pracy nr 5 Audycje muzyczne kl. IV 6     
14. Karta pracy nr 5 Kszt. słuchu kl. I 4                     
15. Karta pracy nr 5 z Kszt. słuchu kl. IV 6               
29.04.2020
16. Karta pracy nr 6 Audycje muzyczne kl. IV 6       
17. Karta pracy nr 6 Kszt. słuchu kl. I 4 
18. Karta pracy nr 6 Kszt. słuchu kl. IV 6
06.05.2020
19. Karta pracy nr 7 Kszt. słuchu kl. IV 6                    
20. Karta pracy nr 7 Kszt. słuchu kl. I 4
                    
21. Karta pracy nr 7 Audycje muzyczne kl. IV 6
13.05.2020      
22. Karta pracy nr 8 Audycje muzyczne kl. IV 6
23. Karta pracy nr 8 Kszt. słuchu kl. I 4
24. Karta pracy nr 8 Kszt. słuchu kl. IV 6
20.05.2020
25. Karta pracy nr 9 Audycje muzyczne kl. IV 6
26. Karta pracy nr 9 Kszt. słuchu kl. I 4
27. Karta pracy nr 9 Kszt. słuchu kl. IV 6
27.05.2020
28. Karta pracy nr 10 Kszt. słuchu kl. IV 6
29. Karta pracy nr 10 Audycje muzyczne kl. IV 6
30. Karta pracy nr 10 Kszt. słuchu kl. I 4

Materiały do pobrania kl. I 4


31. Karta pracy nr 11 Kszt. słuchu klasa I 4
32. Karta pracy nr 11 Audycje muzyczne i kszt. słuchu kl. IV 6

10.06.2020
33. Karta pracy nr 12 kszt. słuchu klasa I 4
34. Karta pracy nr 12 Audycje muzyczne klasa IV 6
35. Karta pracy nr 2 z Kszt. słuchu klasa IV 6