Nowe oblicze Państwowej Szkoły Muzycznej w Oleśnicy!

Posted on Posted in Aktualności, Bez kategorii
           Oleśnicka szkoła muzyczna zmieniła swoje oblicze po remoncie, który został wykonany w ramach projektu
pn: “Kompleksowa modernizacja  energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce”. Projekt dofinansowany był  ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Remont trwał pół roku od stycznia do czerwca 2019 r.
Dzięki wsparciu i przychylności Pana dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie udało się wykonać wiele dodatkowych prac, które zdecydowanie zmieniły i unowocześniły szkolny budynek.
W ramach remontu wymieniono m.in.:okna, drzwi wejściowe i ewakuacyjne, instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną, zamontowano klimatyzację i wentylację w auli szkolnej. Dokonano również wymiany izolacji fundamentów oraz  nową elewację.
szkoła muzyczna (13)-vert
W trakcie remontu
Tak jest teraz

Dodaj komentarz