Plan lekcji

Podział uczniów na grupy zajęcia teoretyczne

 

 

Fortepian dodatkowy- przydział uczniów do nauczycieli

Akompaniament – przydział uczniów do nauczycieli 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 04.06.2021 r.

 

Dodaj komentarz