Plan lekcji

 

plan-lekcji-2016-2017-klasy-i-ii-iii-cykl-6Pobierz:

 plan-zajec-klasy-2016-2017


 

plan-lekcji-2016-2017-klasy-iv-v-vi-cykl-6-i-i-ii-iii-iv-cykl-4

Pobierz:

plan-zajec-klasy-2016-2017

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 14 października 2016r.
  • 31 października 2016r.
  • 2 maja 2017r.
  • 16 czerwca 2017r.

 

  • Lekcje gry na gitarze z Panią Anna Pietrzak z 4.05.2017 r. zostały przełożone na 12.05.2017 r.

 

Dodaj komentarz