Plan lekcji

 

Pobierz:

 plan-zajec-klasy-2017-2018


 

 Rozkład-zajęć-3planpsm-2 planpsm-1

Pobierz:

plan-zajec-klasy-2017-2018

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 31października 2017r.
  • 2 maja 2018r.
  • 4 maja 2018r
  • 1 czerwca 2018r.

 

Dodaj komentarz