Rada rodziców

Prezydium RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2016/17

Przewodniczący – Janusz Świątek

Z-ca przewodniczącego – Mirosława Osajda

Skarbnik – Dorota Wojciechowska

Sekretarz – Agnieszka Sozańska

Członkowie :

– Agnieszka Gorzelak

– Mariola Lisik

– Katarzyna Szpak

– Ewa Niedzielska

 

 

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW  5,00 zł/mc

30 9584 0008 2001 0014 0940 0001

Tytułem :   ……………………..(imię i nazwisko dziecka) darowizna na rzecz Rady Rodziców za …………………….(miesiąc)

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/17 tworzą:

Przewodnicząca – Małgorzata Torz

Z-ca przewodniczącego – Kamila Gorczyca – Sozańska

Członkowie – Lena Wójcik, Katarzyna Budek

 

Dodaj komentarz