Rada rodziców

Prezydium RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2016/17

Mirosława Osajda – przewodniczący

Mariola Lisik – z-ca przewodniczącego

Dorota Wojciechowska – sekretarz

Członkowie :

Katarzyna Szpak

Emilia Sowula

Anna Kuziak

Katarzyna Wysocka

Adam Tabisz

 

 

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW  5,00 zł/mc

30 9584 0008 2001 0014 0940 0001

Tytułem :   ……………………..(imię i nazwisko dziecka) darowizna na rzecz Rady Rodziców za …………………….(miesiąc)

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2016/17 tworzą:

Przewodnicząca – Małgorzata Torz

Z-ca przewodniczącego – Kamila Gorczyca – Sozańska

Członkowie – Lena Wójcik, Katarzyna Budek

 

Dodaj komentarz