Rada rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2019/20

Adam Tabisz – przewodniczący

Katarzyna Wysocka – z-ca przewodniczącego

Agnieszka Słaboszewska – sekretarz

Członkowie :

Emilia Sowula

Bogusława Mielnicka

Katarzyna Wierzchołek

Dorota Kukuś

 

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW  5,00 zł/mc

30 9584 0008 2001 0014 0940 0001

Tytułem :   ……………………..(imię i nazwisko dziecka) darowizna na rzecz Rady Rodziców za …………………….(miesiąc)

 

DAROWIZNA NA SZKOŁĘ    35,00 zł/mc

92 1010 1674 0092 6313 9134 0000

Tytułem :  darowizna na cele statutowe szkoły

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
Samorząd Uczniowski  w roku szkolnym 2019/20 tworzą

Przewodnicząca
Z-ca przewodniczącego
Członkowie

Dodaj komentarz