Rada rodziców

Prezydium RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2018/19

Mirosława Osajda – przewodniczący

Adam Tabisz – z-ca przewodniczącego

Dorota Wojciechowska – sekretarz

Członkowie :

Katarzyna Szpak

Emilia Sowula

Anna Kuziak

Katarzyna Wysocka

Agnieszka Słaboszewska

Tomasz Pawłowski

 

 

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW  5,00 zł/mc

30 9584 0008 2001 0014 0940 0001

Tytułem :   ……………………..(imię i nazwisko dziecka) darowizna na rzecz Rady Rodziców za …………………….(miesiąc)

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/19

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2018/19 tworzą:
Przewodnicząca
Z-ca przewodniczącego
Członkowie

 

Dodaj komentarz