Rada rodziców

Prezydium RADY RODZICÓW w roku szkolnym 2017/18

Mirosława Osajda – przewodniczący

Mariola Lisik – z-ca przewodniczącego

Dorota Wojciechowska – sekretarz

Członkowie :

Katarzyna Szpak

Emilia Sowula

Anna Kuziak

Katarzyna Wysocka

Adam Tabisz

 

 

DAROWIZNA NA RADĘ RODZICÓW  5,00 zł/mc

30 9584 0008 2001 0014 0940 0001

Tytułem :   ……………………..(imię i nazwisko dziecka) darowizna na rzecz Rady Rodziców za …………………….(miesiąc)

 

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/18 tworzą:

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2017/18 tworzą:
Przewodnicząca – Julia Niedzielska
Z-ca przewodniczącego – Zuzanna Ciosek
Członkowie – Katarzyna Gajos i Bartosz Kurdybacha

 

Dodaj komentarz