Rekrutacja

 

lista 1

lista 2

scan145149925

scan145226677

scan145320212

Komunikat

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy
z dnia 10 czerwca 2020r.

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19
( Dz. U. poz 493 z późn. zm.) wyznaczam termin badania przydatności oraz egzaminów kwalifikacyjnych na dzień 22 -23 czerwca 2020r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fryderyka Chopina w Oleśnicy zostaną ostatecznie ogłoszone w dniu 14 sierpnia 2020r.

Kandydaci będą przesłuchiwani według harmonogramu,
który zostanie zamieszczony na stronie szkoły 
18 czerwca 2020r.

Dla osób które złożą kwestionariusz po 18 czerwca 2020
badanie przydatności odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020r. 

W trosce o bezpieczeństwo  kandydatów na uczniów naszej szkoły oraz Państwa wprowadzam następujące procedury postępowania w trakcie przebywania na terenie szkoły podczas badania przydatności:

 1. W dniu przesłuchania na teren szkoły może wejść kandydat
  z jednym rodzicem/opiekunem.

 2. Wchodząc na teren szkoły należy zdezynfekować ręce, a także podpisać oświadczenie oraz wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała. Stwierdzenie podwyższonej temperatury u kandydata bądź Jego rodzica/ opiekuna, uniemożliwia przystąpienie do badania uzdolnień w dniach 22 –24 czerwca 2020r.

Ze względu na bezpieczeństwo proponujemy przyjść na badanie
z przygotowanym podpisanym oświadczeniem. W razie braku możliwości wydruku w domu oświadczenia będą dostępne przy wejściu do szkoły.

   *   oświadczenie pomiar temperatury ciała  ⇐ do wydruku

 1. Każda osoba, która wchodzi na teren szkoły musi założyć własną maseczkę lub inną osłonę ust i nosa. Maseczkę zdejmuje kandydat jedynie na czas wykonania zadań w ramach badania przydatności w sali przed komisją. Członkowie komisji również przebywają w maseczkach za wyjątkiem osoby, która prezentuje zadania muzyczne do wykonania.

 2. Osoby przebywające podczas badania przydatności kandydata zobowiązane są do zachowania dystansu i odległości od innych osób minimum 1,5 metra.

 3. Do szkoły nie może wejść osoba, która przebywa w domu z osobą będącą na kwarantannie  lub w izolacji w warunkach domowych lub sama objęta jest kwarantanną lub izolacją.

 4. W czasie 1 godziny przesłuchanych zostanie trzech kandydatów. Bardzo proszę, aby do szkoły wchodzić na 10 minut przed wyznaczoną godziną przesłuchania.

 5. Po każdej godzinie następuje wietrzenie sali.

 6. Badanie przydatności odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2020r.   od godz. 16.00 – 20.00

  Harmonogram przesłuchań

          oświadczenie pomiar temperatury ciała         ⇐ do wydruku 

rekrut nowy

 

Kandydat musi złożyć następujące dokumenty :

 • kwestionariusz-dla-kandydata-na-ucznia   dokument do wydruku
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej (należy złożyć w późniejszym wskazanym przez szkołę terminie )

 

 

Kandydatów zachęcamy do przygotowania  piosenek, których linki zamieszczamy poniżej:

 

Piosenki  dla dzieci  starszych  /9-16 lat/

 1. „ Stokrotka
  https://www.youtube.com/watch?v=WMbHZV0NPvA
  https://www.youtube.com/watch?v=VonByEtiulw       wersja karaoke
 1. „ Płynie Wisła płynie”
  https://www.youtube.com/watch?v=B29t6xDsL9k
  https://www.youtube.com/watch?v=OVB5DEpYAr8        wersja karaoke

Piosenki  dla  dzieci młodszych / 6 -8 lat/

 1. „ Jadą misie”
  https://youtu.be/XRqkAePXbmc
 1. „ Jedzie pociąg z daleka”
  https://youtu.be/CJZ6M_4Tjl4
  https://youtu.be/7Y3P2M47rh8  wersja karaoke

 

Dodaj komentarz