Rekrutacja

 

 

REKRUTACJA DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Odbywa się ona w formie indywidualnego badania przydatności dziecka do kształcenia artystycznego.Badanie przydatności obejmuje:

♪ słuch wysokościowy
♪ poczucie rytmu
♪ pamięć muzyczną
♪ wrażliwość i wyobraźnię muzyczną
♪ predyspozycje do gry na instrumencie

Od 7 marca do 17 maja 2016 r., w każdy wtorek w godz. od 17:00 do 18:00 powołana komisja, będzie przesłuchiwać dzieci chętne do nauki oraz udzielać niezbędnych informacji o nauce w szkole muzycznej. Sekretariat przyjmuje wniosek o przyjęcie do szkoły muzycznej oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w szkole muzycznej od 7 marca do 16 maja 2017 r. Ostateczna rekrutacja odbędzie się 22 maja 2017 r., w godzinach 16:00 – 19:00.
Wskazane jest przygotowanie przez kandydata krótkiej piosenki (Sto lat, Płonie

ognisko).

Kandydat musi złożyć do 17 maja 2017 r.  :

 

Kryteria-rekrutacji

Dodaj komentarz