Stowarzyszenie

W szkole muzycznej w Oleśnicy działa Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Oleśnicy.

Celem ogólnym Stowarzyszenia jest wspieranie działalności edukacyjnej szkoły oraz działania w zakresie rozwijania wysokiej kultury muzycznej poprzez m.in.:

  • wspieranie działalności PSM I st. w Oleśnicy,
  • promocji kultury i sztuki w mieście, powiecie, gminie, regionie, kraju i poza jego granicami ze szczególnym uwzględnieniem działań PSM I st. w Oleśnicy,
  • promocji uczniów wybitnie uzdolnionych,
  • odnawiania i zakupu instrumentów do celów dydaktycznych szkoły,
  • pomocy w utrzymaniu bazy lokalowej szkoły,
  • integracji środowiska szkolnego.

Stowarzyszenie na rzecz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. F. Chopina w Oleśnicy posiada status pożytku publicznego i zarejestrowane jest pod numerem KRS 6171 / 05 / 190.

Stowarzyszenie może pozyskiwać finanse na konto 76 9584 0008 2001 0012 8238 0001 tytuł wpłaty – darowizna na rzecz Stowarzyszenia.

 

1procent

 

Dodaj komentarz