Terminarz

 

                                 Terminarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego
 24.09.2019 Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas (Aula PSM)
 21.10.2019

 

Pasowanie uczniów klas pierwszych

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Aula PSM)

 23-30.10.2019 Szkolne przesłuchania uczniów klas VI/6 i IV/4 przygotowujących się do przesłuchań CEA
 4-11.12.2019 przesłuchania półroczne uczniów klas II-V/6 i II-III/4
23-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
 27.01.2020 Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka
10.02-23.02.2020 Ferie zimowe
10.03.2020 Bajka muzyczna (Sala BiFK)
09-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
 21.05.2020 Koncert szkolny (Sala BiFK)
 18.05.2020 Przesłuchania kandydatów na uczniów PSM w Oleśnicy
 04-10.06.2020 Egzaminy promocyjne i uczniów kończących szkołę
26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r. §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 14.10.2019 r.
  • 2-3.01.20120 r.
  • 12.06.2020 r.

 

 

Dodaj komentarz