Terminarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Zebranie rodziców – wybory do Rady Rodziców /aula szkoły/
26. 09.2017r./ wtorek/ o godz. 18.00
2. Pasowanie uczniów klas I/6 i I/4 oraz koncert z okazji Dnia Nauczyciela / aula szkoły/
17.10.2017r./ wtorek/ godz. 17.30
3. Koncerty z okazji 70-lecia szkolnictwa muzycznego w Oleśnicy/ sala BiFK /
21.10 i 10.12.2017r. godziny w uzgodnieniu
4. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych
23 i 24.10. 2017r.w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli poszczególnych klas
5. Wewnątrzszkolne przesłuchania z instrumentów dla uczniów klas II – V/6 i II – IV/4
04.12. – 12.12. 2017r.
6. Zimowa przerwa świąteczna
23.12.2017r. – 31.12.2017r.
7. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna po I semestrze
08.01.2018r. /poniedziałek/ godz. 10.00
8. Wywiadówka – spotkanie z nauczycielami przedmiotów teoretycznych
08 i 09.01.2018r. /poniedziałek i wtorek / godz. 18.00 – 20.00
9. Koncert dla Babci i Dziadka / aula szkoły/
11.01.2018r./ czwartek/ godz. 17.30
10. Ferie zimowe
15.01.2016r. – 28.01.2018r.
11. Bajka muzyczna / sala BiFK/
01.03.2018r./ czwartek/ godz. 8.30, 10.00, 11.30
12. Wiosenna przerwa świąteczna
29.03.2018r. / czwartek/ – 03.04.2018r. /wtorek/
13. Konsultacje dla rodziców z nauczycielami kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych
17 i 18 .04 2018r. w godzinach wyznaczonych przez nauczycieli poszcze- gólnych klas
14. Koncert szkolny / sala BiFK/
26.04.2018r./ czwartek/ godz. 18.00
15. Egzaminy końcowo roczne z instrumentów dla klas II – VI/6 i II – IV/4
24. 05 – 05.06.2018r.
16. Koncert uczniów kończących szkołę / aula szkoły/
07.06.2018r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r. §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:
• 31 października 2017r.
• 2 maja 2018r.
• 4 maja 2018r.
• 1 czerwca 2018r.

 

 

 

Dodaj komentarz