Terminarz

 

I   półrocze: 1.09.2016r. -30.01.2017r.
II półrocze: 1.02.2017r. – 23.06.2017r

 

Zebranie rodziców – wybory do Rady Rodziców / aula szkoły/

13.09.2016r. o godz. 18.00

 

Pasowanie uczniów kl I/6 i I/4 oraz koncert uczniów z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2016r. godz. 18.00 /aula szkoły/

 

Przesłuchania techniczne z instrumentów uczniów klas II-VI/6 oraz II- IV/4

24 – 28.10.2016r.

 

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami kształcenie słuchu, rytmiki, audycji muz.,

14.11.2016r. w  godz. 18.30 – 19.30

 

Przesłuchania półroczne uczniów

8- 16.12.2016r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31.12.2016r.

 

Koncert świąteczno – noworoczny uczniów podsumowujący pracę szkoły

19.01.2017r./czwartek o godz. 18.00  /sala BiFK w Oleśnicy/

 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna po I semestrze

30.01.2017r./poniedziałek/ godz. 10.00

 

Wywiadówka dla rodziców

30.01.2017r./poniedziałek/ godz. 18.00

 

Ferie zimowe

13 – 24.02.2017r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

13 – 18.04. 2017r.

 

Konsultacje dla rodziców z nauczycielami kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muz.,

24.04.2017r. w  godz. 18.30 – 19.30

 

Przesłuchania  końcowo roczne  z instrumentów uczniów klas II-VI/6 oraz II- IV/4

5- 14.06.2017r./ aula szkoły/

 

Końcowo roczna klasyfikacyjna rada pedagogiczna / poniedziałek/

19.06.2017r. godz. 10.00

 

Koncert uczniów kończących szkołę / poniedziałek – aula szkoły/

19.06.2017r. godz. 17.00

 

Zakończenie roku szkolnego /aula szkoły/

23.06.2017r.godz. 16.00

 

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r.  §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 14 października 2016r.
  • 31 października 2016r.
  • 2 maja 2017r.
  • 16 czerwca 2017r.

 

Dodaj komentarz