Terminarz

 

                                 Terminarz roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018 Rozpoczęcie roku szkolnego
25.09.2018
godz. 18.00
Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas (Aula PSM)
16.10.2018

17.10.2018

Koncert z okazji Dnia Edukacji Narodowej (Aula PSM)

Pasowanie uczniów klas pierwszych

15-30.10.2018 Szkolne przesłuchania uczniów klas VI/6 i IV/4 przygotowujących się do przesłuchań CEA
5-11.12.2018 Wewnątrzszkolne przesłuchania uczniów klas II-V/6 i II-III/4
23-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
14.01.2019 Wywiadówka szkolna
28.01-10.02.2019 Ferie zimowe
7.03.2019 Bajka muzyczna (Sala BiFK)
18-23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
25.04.2019 Koncert szkolny (Sala BiFK)
20.05.2019 Przesłuchania kandydatów na uczniów PSM w Oleśnicy
3-12.06.2019 Egzaminy promocyjne i uczniów kończących szkołę
21.06.2019 Zakończenie roku szkolnego

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Decyzja Dyrektora szkoły w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011r. §4 ust.1 zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych ustalam dodatkowymi dniami wolnymi:

  • 2.11.2018 r.
  • 29.04.2019 r.
  • 30.04.2019 r.
  • 2 maja 2019 r.

 

 

Dodaj komentarz